Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Östhammars Gymnastikförening
Välkommen till vår sida
IDEELLT
2019-02-04 20:11
Östhammars Gymnastikförening behöver er hjälp! 
Vi är en liten lycklig skara i ÖGFs styrelse. Efter mångårigt arbete har några medlemmar beslutat sig för att låta stafettpinnen gå vidare till nya krafter. Hjälp oss därför att hitta ersättare!!! Det behövs inga specifika gymnastikkunskaper, däremot en god samarbetsförmåga och en önskan att bidra till och trygga ÖGFs, alltså era barns förenings, utveckling.
I en rapport gjord av Ersta Sköndal Bräcke Högskola och SCB har man tittat på värdet av det ideella arbetet i Sverige under 2014. Studien visar att värdet uppskattas till 131 miljarder kronor. Det innebär 3,32% av BNP. Tittar man enbart på ideellt arbete i idrottsföreningar bidrog dessa med 0,52% till BNP, vilket innebär drygt 20,5 miljarder kronor.
Visst vill ni tillhöra denna grupp?
Kontakta margareta.rahm.jansson@edu.osthammar.se, valberedningens ordförande, så får ni mer information.


Nyhetsarkiv
IDEELLT2019-02-04 20:11
ÅRSMÖTE2019-01-15 08:49
 
Våra sponsorer